• Nulstil filtre

Jagttrofæ hjemtransport – tips fra Agility Logistics

Jagtrejsen er forbi, strabadserne udstået, trofæet nedlagt. Det er tid til at forlade destinationen og overlade trofæet til sin videre skæbne hos en lokal speditør, outfitter eller konservator, der senere står for forsendelse med enten skib, fly eller vognmand.

For trofæjægeren er det af yderste vigtighed, at trofæet eftersendes korrekt, billigst muligt og uden, der opstår problemer undervejs til privatadressen i hjemlandet.

Vi har talt med Trophy Transport Manager hos Agility Logistics, Bob Karlsen, som gennem mere end 20 år har hjemtaget trofæer for europæiske trofæjægere. Vi har spurgt ham, hvordan du skal forholde dig både før afrejse, under selve turen og efter hjemkomst, når det drejer sig om sikker eksport, transport og import af dine dyrebare jagttrofæer.

Agility Logistics tips til jægere vedr. hjemtransport af jagttrofæer

Før afrejse er det en god ide at kontakte en professionel speditør, som på forhånd kan vejlede dig om forhold for den destination, du er på vej ud på“, indleder Karlsen logisk nok.

Han fortæller videre at trofæjægere, der kontakter enten kollegaen Henrik Prebensen eller ham selv, før afrejse vil blive oplyst om, hvilke lokal samarbejdspartner Agility Logistics har på destinationen. Vælger du derefter at benytte Karlsen som speditør, vil du før afrejsen modtage en såkaldt routing-order (et transportdokument), der skal medbringes og underskrives af den lokale outfitter.

Vi vil også gerne på forhånd vide om trofæerne sendes som dip and pack (skinnet og saltet, red.) eller om de bliver monteret af en konservator på stedet. Før afrejse skal trofæjægeren også registrere sig som importør af animalske biprodukter hos den lokale fødevareregion. Alt dette fremgår dog af et følgebrev med vejledninger, vi fremsender sammen med routing-ordren. Følger man brevet, kan det ikke gå galt,” fortsætter Karlsen.

Det er ifølge Bob Karlsen også en god ide lige at tjekke Washington konventionens CITES lister inden afrejse. Er den vildtart du går efter opført på Liste 1 bilag A kræver efterfølgende import nemlig en forhåndsgodkendelse, inden du nedlægger dyret.

Under selve turen skal du i princippet bare nyde det og blot sørge for at få outfitteren til at underskrive routing-ordren.

Efter hjemkomst sender du den underskrevne routing-order til speditøren, som så tager over derfra. Karlsen svarer derefter på om man ikke selv kan stå for hjemtransport af sine trofæer: “Inden for EU’s ydre grænse kan det sagtens lade sig gøre, og det er da også ret almindeligt. Man skal dog stadig huske at registrere sig hos den lokale fødevareregion som importør af animalske biprodukter. Herefter kan man hjemtage trofæerne selv. Det kræver dog, at man er opmærksom på om jagten foregår i områder, hvor der inden for de sidste par år, ikke har været sygdomsudbrud som eksempelvis mund- og klovsyge.”

Så inden for EU’s grænser er der altså penge at spare ved selv at stå for transporten, mens man efter en jagt i lande uden for EU’s ydre grænse, stærkt må anbefales at benytte en professionel speditør med et forgrenet netværk til samarbejdspartnere i hele verden! Det kan med lidt held godt lade sig gøre at stå for hjemtransport fra ikke EU-lande, men det er for menigmand ikke uden risiko for at trofæet går tabt i det bureaukratiske maskineri.

Hvis du selv vil forsøge dig, så vær opmærksom på at EU kræver, at konservatoren eller speditøren, som eksporterer dit trofæ, er registret i TRACES. Er han ikke det, kan trofæet ikke indføres til EU-lande.

Du kan – via linket herunder – se hvilke eksportører, der er registret i TRACES i det land, hvor du skal jage. Gå ind under fanen: Game trophys

Bliver du stoppet i tolden, vil trofæet blive konfiskeret og destrueret

Men som sagt så kan meget gå galt ved en selvbestaltet hjemtransport fra et ikke EU-land. Vær endvidere opmærksom på at det er ulovligt at tage trofæet med hjem i rygsækken eller den store kuffert. Bliver du stoppet i tolden, vil trofæet blive konfiskeret og destrueret.

Når det gælder prisen på hjemtransport, er det ifølge Karlsen svært at beregne den præcist på forhånd. Prisen hos Agility Logistics udregnes efter vægt og volumen – altså parametre, der kan variere en del alt efter, hvordan trofæet er forberedt på destinationen.

Om transportudgiften siger Karlsen endvidere: “Èn ting er dog sikkert … har du mulighed for at sende dine trofæer sammen med andre trofæjægeres i en samlet forsendelse, er der penge at spare på grundudgifterne med fragtdokumenter og lignende“. Karlsen understreger samtidig, at trofæerne godt kan sendes i separate kasser og stadig transporteres som samlet forsendelse.

Hos Agility Logistics udregnes prisen som sagt efter vægt og volumen, mens andre udbydere af trofæspedition givet udregner priserne efter andre modeller. Det kan altså være en god ide at afsøge markedet på forhånd, så du finder det tilbud og den model, der passer dig bedst.

Forsikring af jagttrofæ hjemtransporten er ofte inkluderet i prisen

Ved selve transporten er det også en god ide at sørge for, at trofæerne er forsikret. Forsikringen er hos Karlsens firma obligatorisk og koster 1 % af de samlede udgifter til trofæafgift, konservatorarbejde på destination og fragtomkostninger. Benytter du et andet speditørfirma, vil det altså være en god ide at spørge til, om det er muligt at tegne en transportforsikring, hvis den ikke hos den speditør er obligatorisk.

Hvis jeg skal komme med et eksempel på forsikringens værdi, vil jeg gerne fortælle om et kudutrofæ, der blev sendt fra Afrika med søfragt i en kasse med blødbund. Da kassen nåede destinationen i Jylland, havde trofæet skader på skindet. Forsikringsselskabet fik nærmeste konservator til at hente trofæet, som efter 14 dage – i fin stand – var retur hos kunden.

Karlsen understreger dog afslutningsvis, at forsikringen er en transportforsikring og kun dækker skader opstået under selve transporten. Den dækker altså ikke skader forsaget af konservatoren før nedpakning eller skader forsaget under selve pakningen.