• Nulstil filtre

EU våbenpas og jagtrejser

EU-våbenpas er en rejselegitimation, der giver indehaveren mulighed for, ved rejse i EU-landene, at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne våben med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning. EU-våbenpas kan kun udstedes til

Read more »

Skal du forsikres på din jagtrejse med en jagtrejseforsikring?

Langt de fleste jagtrejser forløber efter planen uden uønskede og uforudsete hændelser eller uheld. Skulle uheldet imidlertid være ude er det selvfølgelig godt alligevel at have rejseforsikringsforholdende i orden. En jagtrejse er dog ikke en helt almindelig rejse. Her kan ”simple problemer”, som at brække aftrækkerfingeren, halsinfektion med svær hoste til følge eller andre forhold,…

Read more »

Visum regler på jagtrejser

Når du skal på jagtrejse, kræver det for nogle rejsemål, at du før afrejse eller ved ankomst til bestemmelseslandet løser en form for visum. Reglerne er ret forskellige fra land til land, men generelt er visumgodkendelse for europæere ikke det store problem og kræver ofte kun

Read more »

Tjek CITES listerne over dyrearter inden jagtrejsen

CITES er en international konvention, som har til formål at overvåge og kontrollere internationale handler over landegrænser med f.eks. vilde dyr eller dele af disse (trofæer). Målet med CITES er – helt i overensstemmelse med grundprincipperne for bæredygtig trofæjagt – at tillade en bæredygtig handel og dermed – måske lidt naivt – at forsøge at…

Read more »

Pasregler ved jagtrejser

Når det gælder dit danske pas, så skal du i god tid inden afrejse sikre dig, at dit pas er gyldigt i den periode, der kræves i dit bestemmelsesland, ligesom du må sikre dig, at der er blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler. Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er…

Read more »